זהר קפלן

מורה בחטיבת ביניים ובתיכון בגוש שגב, מפתח ומרכז תוכניות לימודים בין תחומיות במדעי הרוח שעוסקות בחקר, בלמידה תוך הכנת תוצר  ובפיתוח יצירתיות.

עוסק בהכשרת מורים בפקולטה לחינוך במכללת אורנים.