חפציה בן ארצי

חפציה בן ארצי, מחנכת ה-ו במעלה אדומים. רכזת תקשוב ובעלת הדף וקהילת רכזי תקשוב "חולמים תקשוב". רכזת הדרכה ביחידת סביבות ענן לחינוך גם וג”ם, משרד החינוך.