דר. אורלי רובינשטיין

מרכז אדמונד י. ספרא לחקר המוח בלקויות למידה והחוג ללקויות למידה, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה

ראו אתר המעבדה של דר. אורלי רובינשטיין לחקר המוח ויכולות מתמטיות:  http://langnum.haifa.ac.il/HRubin.php