חגית מוריה-גיבור

מורה, מאמנת, יזמית, תלמידה נצחית.
שואפת ועושה למען עתיד חינוכי נפלא לדורות הבאים.