חגית מוריה-גיבור

מורה, מאמנת, יזמית, תלמידה נצחית.
מנהלת הקהילה ועורכת של מגזין 'הגיע זמן חינוך'
שואפת ועושה למען עתיד חינוכי נפלא לדורות הבאים.